1)   ตัวเลือก   - แนะนำตัว ของกลุ่ม หรือตัวคุณเอง

 

 

หาเพื่อนประมาณ 2-3-5 คน

 

มองตามเวปไซ์นี้

 

เชื่อได้ว่าจะไม่มีใครผิดหวัง

ร้องคีรฑานกับเพื่อนในกลุ่ม

 

ไม่ต้องสนใจดนตรีต้นแบบ   นั้นไม่ใช่จุดมุ่งหมาย

แค่ตบมือ

 

 ร้องฮะรีนามแบบที่สามารถ  ให้เกิดกลุ่มอื่น

ที่จะร้อง ฮะรีนามเพิ่มขึ้นได้

ทั่วทั้งโลกจะสำนึกในบุญคุณของคุณ

 

2)  ตัวเลือก

 เรียนรู้เกียวกับ

กลุ่มครีฑาน

ในส่วนภูมิภาคของ

คุณเพื่อเข้าร่วม

ติดต่อ

หน้าแรก

ย้อนกลับ

ตัวเลือกที่สองคือ โอเค

+

ตัวเลือกอันแรกคือ โอเค

ใช้ทั้งสองตัวเลือก

harinamamantra@gmail.com