หน้าแรก

ย้อนกลับ

จะปะ  การปฏิบัติสมาธิคนเดียว

บูตขึ้นเร็ว ๆ นี้

 รายการ

วิดีโอ

 

 

 

 

 

จะหาประคำ

ได้จากที่ไหน

 

 

      วีธีการสวดมหามนต์ที่ดีที่สุดคือ การใช้ลูกปะคำ 108 เม็ด

และมีปะคำเม็ดที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่า ปะคำหลัก หรือปะคำคริชณะ

  เราจะเริ่มสวดจากปะคำเม็ดที่รองลงมาจากปะคะคริชณะ

 เลื่อนปะคำโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลางของมือขวาไปเรื่อยๆ

r

ฮะเร  คริชณะ   ฮะเร  คริชณะ  คริชณะ  คริชณะ  ฮะเร  ฮะเร

ฮะเร  รามะ  ฮะเร  รามะ      รามะ  รามะ  ฮะเร  ฮะเร

 

    จบมหามนต์หนึ่งบทแล้วเลื่อนไปปะคำเม็ดต่อไป

( ดึงปะคำเข้าหาตัว เข้าหามือตัวเอง ) และสวดมนต์ซ้ำ

ทำแบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ 108 เม็ด

 จนถึงปะคำคริชณะ  แล้วกลับปะคำให้อยู่ฝั่งตรงข้าม

เราไม่ควรสวดบทมนต์บนปะคำคริชณะ (ปะคำเม็ดใหญ่สุด )

 

  แบบนี้เรียกว่าครบการสวดครบหนึ่งรอบ

 และปกติจะใช้เวลาประมาณ 5-7นาที

 ในการสวดหนึ่งรอบสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

ออกเสียงทุกๆคำให้ชัดเจน โดยไม่พลาดแม้แต่คำเดียว

และตั้งใจฟังขณะที่สวด

a

   ได้แนะนำให้สวดวันละ 16 รอบต่อวัน แต่ภ้ารู้สึกว่ายากเกินไป

ให้เราตั้งรอบของเราขึ้นมาที่เราสามารถที่จะสวดได้ทุกวัน

ตัวอย่างเช่น สวดมนต์คึ่งชั่วโมงในตอนเช้า และครึ่งชั่วโมงในตอนเย็น

harinamamantra@gmail.com