ยุคา-ดรามา  วิธีการเพื่อความสมบูรณ์

สำหรับแต่ละยุคในจักรวาล

 

สัตตยะยุค

ยุคทอง

ยุค

เทรตายุค  ยุคเงิน

พิธีกรรมที่ซับซ้อน

ดวาปะยุค  ยุคทองแดง

วัดที่สวยงาม